การตรวจสอบทรานสคริพท์ของต้นกฤษณาในขณะสร้างสารหอมกฤษณา