Interest


Administrative Profile


Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 26 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 20 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 21 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ)
  • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

  • บทความ 46 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 28 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 18 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 14 เรื่อง (เชิงวิชาการ 14 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Cloning and expression of Pyrroline-5-carboxylate synthetase from Eucalyptus camaldulensis (Dehnh.) under salt stressEkchaweng K., Pornbanlualap S., Harinasut P., Apisitwanich S.2012Kasetsart Journal - Natural Science
46(6),pp. 904-917
0
2The complete chloroplast genome sequence of Asian Palmyra palm (Borassus flabellifer)Sakulsathaporn A., Sakulsathaporn A., Wonnapinij P., Vuttipongchaikij S., Apisitwanich S., Apisitwanich S., Apisitwanich S.2017BMC Research Notes
10(1)
4
3New haplotype of the complete mitochondrial genome of Crocodylus siamensis and its species-specific DNA markers: Distinguishing C. siamensis from C. porosus in ThailandSrikulnath K., Thongpan A., Suputtitada S., Apisitwanich S., Apisitwanich S.2012Molecular Biology Reports
39(4),pp. 4709-4717
17
4Colchicine treatment: A method for genetic diversity induction of doritis pulcherrima Lindl. Orchid of ThailandRungruchkanont K., Apisitwanich S.2015Acta Horticulturae
1078,pp. 175-180
1
5Sequence-tagged site of defense-related genes for resistant/susceptible eucalypt selection to Cryptosporiopsis eucalyptiSingchada Y., Suputtitada S., Suwanarit P., Apisitwanich S.2006Kasetsart Journal - Natural Science
40(3),pp. 748-754
1
6Chromosomal localization of the 18S-28S and 5s rRNA genes and (TTAGGG)nsequences of butterfly lizards (Leiolepis belliana belliana and Leiolepis boehmei, Agamidae, Squamata)Srikulnath K., Srikulnath K., Uno Y., Matsubara K., Thongpan A., Suputtitada S., Apisitwanich S., Nishida C., Matsuda Y.2011Genetics and Molecular Biology
34(4),pp. 582-586
20
7Evaluations of the mutagenicity of a pigment extract from bulb culture of Hippeastrum reticulatumNitteranon V., Kittiwongwattana C., Vuttipongchaikij S., Sakulkoo J., Srijakkoat M., Chokratin P., Harinasut P., Suputtitada S., Apisitwanich S.2014Food and Chemical Toxicology
69,pp. 237-243
4
8Towards sex identification of Asian Palmyra palm (Borassus flabellifer L.) by DNA fingerprinting, suppression subtractive hybridization and de novo transcriptome sequencingPipatchartlearnwong K., Juntawong P., Wonnapinij P., Apisitwanich S., Vuttipongchaikij S.2019PeerJ
2019(7)
1
9Agrobacterium-mediated transformation of a Eucalyptus camaldulensis × E. tereticornis hybrid using peeled nodal-stem segments with yeast HAL2 for improving salt toleranceThanananta N., Vuttipongchaikij S., Apisitwanich S., Apisitwanich S.2018New Forests
49(3),pp. 311-327
4
10Karyological characterization of the butterfly lizard (leiolepis reevesii rubritaeniata, agamidae, squamata) by molecular cytogenetic approachSrikulnath K., Srikulnath K., Matsubara K., Uno Y., Thongpan A., Suputtitada S., Apisitwanich S., Matsuda Y., Matsuda Y., Matsuda Y., Nishida C., Nishida C.2009Cytogenetic and Genome Research
125(3),pp. 213-223
52
11An efficient method for isolating large quantity and high quality RNA from oleaginous microalgae for transcriptome sequencingSuttangkakul A., Juntawong P., Sirikhachornkit A., Yaisumlee C., Jariyachawalid K., Kangwansaichol K., Apisitwanich S., Vuttipongchaikij S.2016Plant OMICS
9(2),pp. 126-135
1
12Improved tryptophan content in maize with opaque-2 gene using marker assisted selection (MAS) in backcross and selfing generationsJompuk C., Jompuk C., Cheuchart P., Jompuk P., Apisitwanich S.2011Kasetsart Journal - Natural Science
45(4),pp. 666-674
26
13Growth modulation effects of CBM2a under the control of AtEXP4 and CaMV35S promoters in Arabidopsis thaliana, Nicotiana tabacum and Eucalyptus camaldulensisKeadtidumrongkul P., Suttangkakul A., Pinmanee P., Pattana K., Kittiwongwattana C., Apisitwanich S., Apisitwanich S., Vuttipongchaikij S.2017Transgenic Research
26(4),pp. 447-463
5
14An analysis of isozymic loci polymorphism in the core collection of the Polish Pisum genebankŚwiecicki W., Wolko B., Apisitwanich S., Krajewski P.2000Genetic Resources and Crop Evolution
47(6),pp. 583-590
8
15Genetic evidence of multiple invasions and a small number of founders of Asian Palmyra palm (Borassus flabellifer) in ThailandPipatchartlearnwong K., Swatdipong A., Vuttipongchaikij S., Apisitwanich S., Apisitwanich S.2017BMC Genetics
18(1)
9
16Genetic relationship of three butterfly lizard species (Leiolepis reevesii rubritaeniata, Leiolepis belliana belliana, Leiolepis boehmei, Agamidae, Squamata) inferred from nuclear gene sequence analysesSrikulnath K., Srikulnath K., Matsubara K., Uno Y., Thongpan A., Suputtitada S., Nishida C., Matsuda Y., Matsuda Y., Apisitwanich S.2010Kasetsart Journal - Natural Science
44(3),pp. 424-435
11
17Using in situ seed baiting technique to isolate and identify endophytic and mycorrhizal fungi from seeds of a threatened epiphytic orchid, Dendrobium friedericksianum Rchb.f. (Orchidaceae)Khamchatra N.m., Khamchatra N.m., Dixon K., Chayamarit K., Apisitwanich S., Tantiwiwat S.2016Agriculture and Natural Resources
50(1),pp. 8-13
19
18Variation of B genome in musa accessions and their new identificationsArjcharoen A., Silayoi B., Wanichkul K., Apisitwanich S.2010Kasetsart Journal - Natural Science
44(3),pp. 392-400
2
19Idiogram of condensation chromosome region and some morphological characteristics of paper mulberry (Broussonetia papyrifera Vent.)Jangsuwan N., Supputtitada S., Siripatanadilok S., Apisitwanich S.2004Cytologia
69(2),pp. 191-196
0
20Quantitative chromosome map of a representative indica riceApisitwanich S., Shishido R., Akiyama Y., Fukui K.2000Euphytica
116(2),pp. 161-166
2
21Effects of sequence and expression of eight anthocyanin biosynthesis genes on floral coloration in four dendrobium hybridsKriangphan N., Vuttipongchaikij S., Kittiwongwattana C., Suttangkakul A., Pinmanee P., Sakulsathaporn A., Sakulsathaporn A., Suwimon R., Suputtitada S., Chanvivattana Y., Apisitwanich S., Apisitwanich S.2015Horticulture Journal
84(1),pp. 83-92
12
22Quantitative chromosome map of a representative indica riceApisitwanich S., Shishido R., Akiyama Y., Fukui K.2001Euphytica
118(2),pp. 113-118
3
23Cross-genera transferability of microsatellite loci for asian palmyra palm (Borassus flabellifer L.)Pipatchartlearnwong K., Swatdipong A., Vuttipongchaikij S., Apisitwanich S., Apisitwanich S.2017HortScience
52(9),pp. 1164-1167
3
24Breeding barriers in the interspecific cross of Oryza sativa L. and Oryza minuta Presl.Suputtitada S., Adachi T., Pongtongkam P., Peyachoknagul S., Apisitwanich S., Thongpradistha J.2000Breeding Science
50(1),pp. 29-35
9
25Karyotypic evolution in squamate reptiles: Comparative gene mapping revealed highly conserved linkage homology between the butterfly lizard (Leiolepis reevesii rubritaeniata, Agamidae, Lacertilia) and the Japanese four-striped rat snake (Elaphe quadrivirgata, Colubridae, Serpentes)Srikulnath K., Srikulnath K., Nishida C., Matsubara K., Uno Y., Thongpan A., Suputtitada S., Apisitwanich S., Matsuda Y., Matsuda Y.2009Chromosome Research
17(8),pp. 975-986
56
26RNA editing in the chloroplast of asian palmyra palm (Borassus flabellifer)Sakulsathaporn A., Sakulsathaporn A., Sakulsathaporn A., Wonnapinij P., Suttangkakul A., Apisitwanich S., Apisitwanich S., Apisitwanich S., Vuttipongchaikij S.2019Genetics and Molecular Biology
42(4)
0
27Detection of specific chromosome reduction in rice somatic hybrids with the A, B, and C genomes by multi-color genomic in situ hybridizationShishido R., Shishido R., Shishido R., Apisitwanich S., Apisitwanich S., Ohmido N., Okinaka Y., Mori K., Fukui K., Fukui K.1998Theoretical and Applied Genetics
97(7),pp. 1013-1018
23
28Epigenetic changes and transposon reactivation in Thai rice hybridsKantama L., Junbuathong S., Sakulkoo J., de Jong H., Apisitwanich S.2013Molecular Breeding
31(4),pp. 815-827
10