การสำรวจ คัดเลือกแม่ไม้ และการขยายพันธุ์ไม้ยูคาลิปตัส เสม็ดขาว และ ทีทรี เพื่อการผลิตน้ำมันหอมระเหยในประเทศไทย

Publish Year International Conference 1
2015 inดร.วรรณสิริ วรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวพนิดา วงษ์แหวน, exSupanasomporn S, inนายยุทธนา บรรจง, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, "Micropropagation of Melaleuca cajuputi Powell", ComBio2015 (Combined ASBMB, ASPS, ANZSCDB, NZBMB and NZSPB Annual Meeting) , 27 กันยายน - 1 ตุลาคม 2015, เมลเบิร์น เครือรัฐออสเตรเลีย