นวัตกรรมการเอ็นแคปซูเลชันด้วยการอบแห้งแบบพ่นฝอยของสารสกัดจากถั่วเหลือง (Glycine max L. Merrill)