ผลของธาตุอาหารเสริมต่อการเจริญเติบโตและปริมาณโปรตีนของสาหร่าย Spirulina maxima

Publish Year International Journal 1
2020 inดร.วนิดา ปานอุทัย, exJariya Atkonghan, exTipakorn Onsamark, exWachiraya Imthalay, "Effect of Arthrospira Microalga Fortification on Physicochemical Properties of Yogurt", Current Research in Nutrition and Food Science, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2020
Publish Year International Conference 2
2013 inดร.วนิดา ปานอุทัย, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางกนกวรรณ ยอดอินทร์, inนายณัฐภาส ผู้พัฒน์, "Influence of micronutrients on protein synthesis in Spirulina maxima.", The 15th FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2013, 13 - 14 มิถุนายน 2013
2012 inดร.วนิดา ปานอุทัย, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางกนกวรรณ ยอดอินทร์, "Effect of Chemical Fertilizers on Protein Production by Spirulina maxima", The 14 th Food Innovation Asia Conference 2012 , 14 - 15 มิถุนายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 1
2017 inดร.วนิดา ปานอุทัย, inนายณัฐภาส ผู้พัฒน์, "ไอศครีมนมผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าและกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2017

แสดงความคิดเห็น

(0)