การทดแทนของสังคมพืชและการเปลี่ยนแปลงของสมบัติดินในพื้นที่เหมืองแร่ร้าง สถานีวิจัยวนศาสตร์ พังงา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา