ขั้นตอนวิธีการตรวจความคล้ายของเอกสาร

Publish Year International Conference 1
2015 exOn-uma Pramote, inดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์, "Improve Accuracy of Disparity Map for Stereo Images using SIFT and Weighted Color Model", 7th International Conference on Knowledge and Smart Technology (KST)., 28 - 31 มกราคม 2015, ชลบุรี ประเทศไทย