ปัจจัยที่มีผลต่อรสฝาดและขมในน้ำสตรอเบอรี่ดอย (Fragaria vesca) เพื่อสุขภาพ