ผลของสารสกัดโปรตีนจากรำข้าวพันธุ์ต่างๆ และส่วนของโปรตีนที่แยกได้ต่อประสิทธิภาพการยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลเนื่องจากเอนไซม์

Publish Year International Conference 2
2018 exTeeraniti Legcharoen, exSupatcha Kubglomsong, inดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รองศาสตราจารย์, "Inhibitory effect of rice bran protein and its fractions on enzymatic browning in potato puree", The International Conference on Agriculture and Natural Resources 2018 (ANRES 2018), 26 - 28 เมษายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exTeeraniti Legcharoen, inดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รองศาสตราจารย์, "Effect of protein extract from five different cultivars of rice bran on browning inhibition of apple and banana puree.", The 14 th Food Innovation Asia Conference 2012 , 14 - 15 มิถุนายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย