การศึกษาโปรตีนที่มีความสำคัญต่อกระบวนการควบคุมการแสดงออกของยีนที่ระดับ Epigenetics ในสาหร่ายเซลล์เดียว Chlamydomonas reinhardtii