การผลิตอาหารไก่เม็ดเสริมโปรไบโอติกที่เอ็นแคปซูลเลชันด้วยแคลเซียมอัลจิเนตผสมไคโตแซน