การพัฒนาวัคซีนไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 โดยเทคนิค reverse genetics (rgH5N1)

Publish Year International Journal 2
2012 inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, exWiriyarat, W., exPetcharat, N., inดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAuewarakul, P., exRicht, J.A., "Cloned cDNA of A/swine/Iowa/15/1930 internal genes as a candidate backbone for reverse genetics vaccine against influenza A viruses", Vaccine, ปีที่ 30, ฉบับที่ 8, กุมภาพันธ์ 2012, หน้า 1453-1459
2009 exPounpair, O, exChaicumpa, W, exKulkeaw, K, exManeewatch, S, exThueng-In, K, exSrimanote, P, exTongtawe, P, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, exTapchaisri, P, "Human single chain monoclonal antibody that recognizes matrix protein of heterologous influenza A virus subtypes", Journal of Virological Methods, ปีที่ 159, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2009, หน้า 105-111
Publish Year International Conference 1
2008 inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, exT. Jantafong, exA. Boonsoongnern, exC. Lekcharoensuk, exS. Wongnarkpet, exP. Poolperm, exK. Urairong, "Association between PCV2 and Production Loss from PMWS in Piglets", 15th Congress of the Federation of Asian Veterinary Associations, 27 - 30 ตุลาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย