อาหารว่างเพื่อสุขภาพจากปลาบดแผ่นกรอบเสริมสาหร่ายไก