การวิจัยและพัฒนาการให้น้ำชลประทานแบบประหยัดน้ำ

Publish Year National Conference 1
2007 inดร.บัญชา ขวัญยืน, รองศาสตราจารย์, exนายมณฑล ดวงจันทร์, "การศึกษาและวิจัยการบริหารจัดการน้ำของโครงการชลประทานระบบท่อหนองพันจันทร์", การประชุมวิศวกรรมแหล่งน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 30 - 31 สิงหาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย