การพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจสอบปริมาณความชื้นของไม้ยางพาราแปรรูปด้วยเทคนิคแบบไม่ทำลาย

Publish Year International Journal 1
2022 inดร.สิรินาฏ น้อยพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร, รองศาสตราจารย์, exSutida Ruangkhasap, inดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, inนายอมรเดช พุทธิพิพัฒน์ขจร, รองศาสตราจารย์, "Application of a portable near-infrared spectrometer for rapid, non-destructive evaluation of moisture content in Para rubber timber", WOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 56, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022, หน้า 285-303
Publish Year International Conference 1
2020 exSutida Ruangkhasap, inดร.สิรินาฏ น้อยพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร, รองศาสตราจารย์, inนายอมรเดช พุทธิพิพัฒน์ขจร, รองศาสตราจารย์, "The prediction of moisture content of Para rubber timber using a small portable NIR spectrometer", The 7th Asian NIR Symposium (ANS 2020), 12 - 15 กุมภาพันธ์ 2020, Khonkean, Thailand