การผลิตผงนาโนถั่งเช่าสีทองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปลดปล่อยสารคอร์ไดซิปินจากชีวมวล