Person Image

  Education

  • ปร.ด. (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, ไทย

  Expertise Cloud

  Al-catalyst supported layerAtomic force microscopy (AFM)AZO filmChemical compositionCo filmscoatingCo-Cu alloyCo-Cu filmcoercive fieldelectrical propertiesElectrical propertyelectroless platingenergy band gapEtched-Glass SubstrateFlexible substrategalssGene expression profileGenome-scale metabolic networkGiant MagnetotesistanceGlass substrateGRANULAR FILMSheat treatmentHysteresisHysteresis loopsLaser treatmentMagnetic filmMagnetic Filmsmagnetic hysteresisMagnetic MaterialsMagnetic propertiesMagnetic propertyMulti-wall structure of carbon nanotubesnano particlesnano silvernanoparticlesNanoporous surfacenano-powderNational rubber research strategyNi thin filmNickel catalystOptical transmissionphase structurephase transitionpolyimide substrateRaman spectrumRF sputteringRF-SputteringRoughnessScanning electron microscopy (SEM)Sputter depositionsputtered filmSputtered filmsSputtering powerSquarenessSU-8 photoresistSurface morphologythicknessunder-layersVibrating sample magnetometryXANESX-ray lithographyXRDZnO:Al filmการเจือโคบอลต์การใช้งานวิจัยยางพาราไปใช้ประโยชน์การนำยางพาราไปใช้ประโยชน์การบดการพัฒนาเครือข่ายยางพาราการพัฒนาเครือข่ายวิจัยยางพาราการพัฒนานโยบายการสปัตเตอริงการสปัเตอริงการแสดงออกของยีนทั้งหมดคอร์ไดซิปินเครือข่ายเมแทบอลิซึมระดับจีโนมงานวิจัยด้านยางพาราจีเอ็มอาร์เซนเซอร์เซนเซอร์แม่เหล็กถั่งเช่าสีทองผงนาโนฟิล์มแกรนูลาร์-ฟิล์มโคบอลต์-ทองแดงฟิล์มโคบอลต์-ทองแดงฟิล์มบางฟิล์มบิสมัทเฟร์ไรต์ฟิล์มแม่เหล็กฟิล์มหลายชั้นมัลติเฟอร์โรอิกยางพารายุทธศาสตร์วิจัยยางพารายุทธศาสตร์วิจัยยางพาราแห่งชาติสปัตเตอริงสภาวะที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงสมบัติเฟอร์โรแมกนีติกสมบัติเฟอร์โรอิเล็กทริกสื่อบันทึกข้อมูลอนุภาคนาโนอันเดอร์เลเยอร์อานุภาคนาโนอุตสาหกรรมยางพารา

  Interest

  Magnetic Materials, Thin Films, Magneto-optic Materials

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2556 - ก.ย. 2560 รองหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 59 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 24 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 35 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 3 เรื่อง (Unknown 3 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Electroless copper plating on nano-silver activated glass substrate: A single-step activationKaewvilai A., Kaewvilai A., Tanathakorn R., Laobuthee A., Rattanasakulthong W., Rodchanarowan A.2017Surface and Coatings Technology
  319,pp. 260-266
  33
  2Poly(ethylene glycol) methyl ether methacrylate-graft-chitosan nanoparticles as a biobased nanofiller for a poly(lactic acid) blend: Radiation-induced grafting and performance studiesKongkaoroptham P., Piroonpan T., Hemvichian K., Suwanmala P., Rattanasakulthong W., Pasanphan W.2015Journal of Applied Polymer Science
  132(37)
  11
  3Large negative magnetoresistance in capsulated Co-Cu powder prepared by mechanical alloyingRattanasakulthong W., Sirisathitkul C.2005Physica B: Condensed Matter
  369(1-4),pp. 160-167
  7
  4Effects of oxidation and cluster distribution on thermal and magnetotransport properties of mechanically alloyed Co-Cu powdersRattanasakulthong W., Sirisathitkul C.2006Applied Physics A: Materials Science and Processing
  83(1),pp. 77-81
  4
  5Magnetic properties of NdFeB-coated rubberwood compositesNoodam J., Sirisathitkul C., Matan N., Rattanasakulthong W., Jantaratana P.2013International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials
  20(1),pp. 65-70
  4
  6Evolution of the microstructure and magnetic properties of a cobalt-silicon-based alloy in the early stages of mechanical millingRattanasakulthong W., Sirisathitkul C., Rogl P.2015Materiali in Tehnologije
  49(6),pp. 989-992
  3
  7Ferromagnetism and magnetoresistance of cobalt-silicon alloy in early stages of ball millingSirisathitkul C., Rattanasakulthong W.2018Chiang Mai Journal of Science
  45(5),pp. 2021-2025
  2
  8Dependence of hysteresis loops on thickness of thin nickel films prepared by RF sputteringRattanasakulthong W., Sirisangsawang P., Pinitsoontorn S., Sirisathitkul C.2011Advanced Materials Research
  335-336,pp. 1443-1447
  2
  9Nano-morphological, magnetic and structural properties of Ni films prepared by RF-sputteringChanthong T., Rattanasakulthong W., Pinitsoontorn S., Rodchanarowan A.2012Engineering Journal
  16(3),pp. 71-78
  1
  10Effect of dealloying conditions on nanoporous surface of Cu-Zn alloyBoonsa P., Kamsawat J., Rattanasakulthong W., Rodchanarowan A.2017Key Engineering Materials
  728,pp. 181-186
  1
  11Morphology-dependent optical transmission of RF-sputtered ZnO:Al film on glass substrateKheanwong J., Rattanasakulthong W.2015Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures
  10(3),pp. 759-768
  1
  12Effect of sputtering power on morphological, structural and optical properties of Al-doped zinc oxide filmBoonprakom P., Rattanasakulthong W.2015Key Engineering Materials
  659,pp. 593-598
  0
  13Morphological and magnetic properties of Co100-xCux film prepared by RF-sputteringChaloeipote G., Rattanasakulthong W.2015Key Engineering Materials
  659,pp. 599-603
  0
  14Raman spectrometry of carbon nanotubes using an Al-catalyst supported layer on nickel film deposited on silicon substrateSaengpeng J., Pakdee U., Chiangga S., Rattanasakulthong W.2015Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering
  9659
  0
  15Magnetic properties of sputtered cobalt films on X-ray lithographic substratesSukonrat P., Sirisathitkul C., Rattanasakulthong W., Jantaratana P., Sriphung C.2014Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures
  10(1)
  0
  16Effects of under-layers on surface morphology of sputtered Co filmManaviroj P., Rattanasakulthong W.2014Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
  13(2),pp. 645-652
  0
  17Effect of heat treatment and film thickness on structural and magnetic properties of sputtered-Co-Cr filmSomboonsap S., Rattanasakulthong W.2021Functional Materials Letters
  14(1)
  0
  18Characterization of cobalt films on X-ray lithographic micropillarsPatchara S., Chanwut S., Watcharee R., Chitnarong S.2011Advanced Materials Research
  335-336,pp. 1000-1003
  0
  19Phase and surface structures-optical transmittance correlation of sputtered Al-doped ZnO film on glass substrateNiyom K., Rattanasakulthong W.2023Materials Research Express
  10(10)
  0
  20Thickness dependence of optical properties of sputtered AZO film on borosilicate glassKhamee W., Niyom K., Rattanasakulthong W.2023Journal of Physics: Conference Series
  2653(1)
  0
  21Cobalt phases in Co-Cu mechanical alloy and their thermal behavior by X-ray absorption spectroscopyThaweechai T., Rattanasakulthong W., Thachepan S.2017Science of Advanced Materials
  9(2),pp. 296-301
  0
  22Influence of Under-layer Morphology on Structural and Magnetic Properties of Sputtered Co81Pd19 FilmsPonchaiya P., Rattanasakulthong W.2017Journal of Physics: Conference Series
  901(1)
  0
  23Characteristics of sputtered Co75Ag25 films on various under-layers and polyimide substrateSunganan N., Ponchaiya P., Rattanasakulthong W.2017Journal of Physics: Conference Series
  901(1)
  0