ศึกษาวิจัยการผลิตโยเกิร์ตข้าวกล้องไรซ์เบอรี่เพาะงอกพร้อมดื่ม