การคัดเลือกภาชนะบรรจุเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาลูกชุบลดน้ำตาล ลดไขมัน เสริมคอลลาเจน