Conference

Article
ขนาดของวัสดุหมักขยะประเภทผลไม้และเปลือกผลไม้กับสัดส่วนการคลุกเคล้าด้วยดินเนื้อละเอียดที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายเป็นปุ๋ยหมัก
Conference
การประชุมวิชาการ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 4 , 12-13 มีนาคม 2555 มหาวิทยาลัยนเรศวร
Class
ชาติ
Date
12 - 13 มีนาคม 2012
Location
อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-