Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  Calcareous soilcalcareous soilsCanavalia ensiformisCassavacornCroppinggreen manureMap Bonseed soakingsoilvetiver grassVigna sinensisViticultureWhite WineWineWine grapeZea maysZinczinc deficiencyZn deficiencyZn sourceกระท้อนกาบมะพร้าวสับการกลบการกำจัดขยะการจัดการดินเชิงพื้นที่การจัดการดินที่มีปัญหา ปุ๋ยและความอุดมสมบูรณ์ของดินการจัดการธาตุอาหารการเจริญเติบโตการดูดกินธาตุอาหารการเติบโตการทำไวน์การบดสับการผลิตองุ่นการฝังกลบการใส่ปุ๋ยแกลบสดขนาดขยะข้าวโพดหวานความอุดมสมบูรณ์ของดินคะน้าคีเลตติ้งเอเจ็นท์คุณภาพผลคุณสมบัติทางกายภาพเคมีของดินแคดเมียมจ.นครราชสีมาจัดการดินเชิงพื้นที่ การเพิ่มประสิทธิภาพ มันสำปะหลัง มาบบอนจุลธาตุชุดตรวจสอบปริมาณอินทรียวัตถุดินกรดดินคล้ายชุดดินมาบบอนดินด่างดินด่างจัดดินแดงดินที่เกิดจากหินปูนดินเนื้อละเอียดต้นตอ องุ่นทำไวน์ขาว หินปูนต้นตอ องุ่นทำไวน์แดง หินปูนตะกั่วถังพลาสติกธรรมรักษาน้อยหน่าไนโตรเจนปาล์มน้ำมันปุ๋ยปุ๋ยเคมีปุ๋ยไนโตรเจนปุ๋ยโพแทสเซียมปุ๋ยมหัปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี มันสำปะหลัง มาบบอนเปลือกทุเรียนเปลือกผลไม้เปลือกมังคุดผลไม้ผักกาดหัวพันธุ์เพชรปากช่องพืชปุ๋ยสดพุทธรักษาโพแทสเซียมมันสำปะหลังมันสำปะหลัง พันธุ์ห้วยบง 80มาบบอนวัสดุกลบทับวัสดุปลูกวัสดุหมักไวน์ขาวไวน์แดงสวนส้มหญ้าแฝกเหล็กองค์ประกอบผลผลิตองุ่นองุ่นกินสดองุ่นทำไวน์องุ่นพันธุ์ต้นตอองุ่นพันธุ์ต้นตอ จุลธาตุ ดินที่เกิดจากหินปูนองุ่นพันธุ์ทำไวน์อินทรียวัตถุ

  Interest

  การจัดการดินที่มีปัญหา ปุ๋ยและความอุดมสมบูรณ์ของดิน

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 3 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 28 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 12 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 16 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 19 เรื่อง (เชิงวิชาการ 11 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 5 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1AMELIORATION OF ZINC DEFICIENCY OF CORN IN CALCAREOUS SOILS OF THAILAND: ZINC SOURCES AND APPLICATION METHODSTakrattanasaran N., Chanchareonsook J., Johnson P.G., Thongpae S., Sarobol E.2013Journal of Plant Nutrition
  36(8),pp. 1275-1286
  5
  2Effects of Vetiver Grass and Green Manure Management on Properties of Map Bon, Coarse-Loamy Variant SoilPanitnok K., Thongpae S., Sarobol E., Chaisri S., Ngamprasitthi S., Pothisoong T., Chaisri P., Changlek P., Thongluang P., Boonsri N.2013Communications in Soil Science and Plant Analysis
  44(1-4),pp. 158-165
  5
  3Evaluation of Mehlich 3 and ammonium bicarbonate-DTPA extractants for prediction of available zinc in calcareous soils in central ThailandTakrattanasaran N., Chanchareonsook J., Thongpae S., Sarobol E.2010Kasetsart Journal - Natural Science
  44(5),pp. 824-829
  4
  4Root Branching in Maize I. “Branching index” and methods for measuring root lengthMorita S., Abe J., Nakamoto T., Yamazaki K., Thongpae S.1992Japanese Journal of Crop Science
  61(1),pp. 101-106
  9
  5Multi-media-layering system for food service wastewater treatmentAttanandana T., Saitthiti B., Thongpae S., Kritapirom S., Luanmanee S., Wakatsuki T.2000Ecological Engineering
  15(1-2),pp. 133-138
  41
  6Effects of Chicken Manure and Chemical Fertilizer Management on Yield of Cassava Grown on Map Bon, Coarse-Loamy Variant SoilChaisri S., Panitnok K., Sarobol E., Thongpae S., Chaisri P., Ngamprasitthi S., Changlek P., Boonsri N.2013Communications in Soil Science and Plant Analysis
  44(1-4),pp. 347-355
  3