Interest

ชีวสารสนเทศ, วิทยาการข้อมูล

Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 8 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (48)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Medication compliance and the older hemodialysis patient.Long J., Kee C., Graham M., Saethang T., Dames F.1998ANNA journal / American Nephrology Nurses' Association
  25(1)
  26
  2A gaming strategy for teaching the use of critical cardiovascular drugs.Saethang T., Kee C.C.1998Journal of continuing education in nursing
  29(2),pp. 61-65
  15
  3PAAQD: Predicting immunogenicity of MHC class I binding peptides using amino acid pairwise contact potentials and quantum topological molecular similarity descriptorsSaethang T., Hirose O., Kimkong I., Tran V., Dang X., Nguyen L., Le T., Kubo M., Yamada Y., Satou K.2013Journal of Immunological Methods
  387(1-2),pp. 293-302
  14
  4Regulatory landscape of AGE-RAGE-oxidative stress axis and its modulation by PPARγ activation in high fructose diet-induced metabolic syndromeCannizzaro L., Cannizzaro L., Rossoni G., Savi F., Altomare A., Marinello C., Saethang T., Carini M., Payne D.M., Pisitkun T., Aldini G., Leelahavanichkul A.2017Nutrition and Metabolism
  14(1),pp. 1-13
  13
  5Oncoproteomic and gene expression analyses identify prognostic biomarkers for second primary malignancy in patients with head and neck squamous cell carcinomaBunbanjerdsuk S., Bunbanjerdsuk S., Vorasan N., Saethang T., Pongrujikorn T., Pangpunyakulchai D., Mongkonsiri N., Arsa L., Thokanit N., Pongsapich W., Anekpuritanang T., Ngamphaiboon N., Jinawath A., Sunpaweravong S., Pisitkun T., Suktitipat B., Suktitipat B., Jinawath N., Jinawath N.2019Modern Pathology
  32(7),pp. 943-956
  8
  6STING Mediates Lupus via the Activation of Conventional Dendritic Cell Maturation and Plasmacytoid Dendritic Cell DifferentiationThim-uam A., Prabakaran T., Tansakul M., Makjaroen J., Wongkongkathep P., Chantaravisoot N., Saethang T., Leelahavanichkul A., Benjachat T., Paludan S., Pisitkun T., Pisitkun T., Pisitkun P.2020iScience
  23(9)
  8
  7EpicCapo: Epitope prediction using combined information of amino acid pairwise contact potentials and HLA-peptide contact site informationSaethang T., Hirose O., Kimkong I., Tran V., Dang X., Nguyen L., Le T., Kubo M., Yamada Y., Satou K.2012BMC Bioinformatics
  13(1)
  7
  8A novel over-sampling method and its application to cancer classification from gene expression dataDang X.T., Hirose O., Bui D.H., Saethang T., Tran V.A., Nguyen L.A.T., Le T.K.T., Kubo M., Yamada Y., Satou K.2013Chem-Bio Informatics Journal
  13(1),pp. 19-29
  6
  9Simple fluorometric-based assay of antibiotic effectiveness for Acinetobacter baumannii biofilmsWannigama D.L., Wannigama D.L., Hurst C., Hurst C., Pearson L., Pearson L., Saethang T., Saethang T., Singkham-in U., Luk-in S., Luk-in S., Storer R.J., Chatsuwan T.2019Scientific Reports
  9(1)
  6
  10A machine learning strategy for predicting localization of post-translational modification sites in protein-protein interacting regionsSaethang T., Payne D., Avihingsanon Y., Pisitkun T., Pisitkun T.2016BMC Bioinformatics
  17(1)
  5
  11PTM-Logo: A program for generation of sequence logos based on position-specific background amino-acid probabilitiesSaethang T., Saethang T., Hodge K., Yang C.R., Zhao Y., Kimkong I., Knepper M.A., Pisitkun T., Pisitkun T.2019Bioinformatics
  35(24),pp. 5313-5314
  4
  12Gene polymorphisms of autophagy machinery and the risk of hepatitis B virus-related hepatocellular carcinoma in a Thai populationWisetsathorn S., Tantithavorn V., Hirankarn N., Tangkijvanich P., Saethang T., Kimkong I.2017ScienceAsia
  43(6),pp. 362-368
  4
  13Sample filtering relief algorithm: Robust algorithm for feature selectionSaethang T., Prom-On S., Meechai A., Chan J.H.2009Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)
  5507 LNCS(PART 2),pp. 260-267
  4
  14Proteomic identification of predictive biomarkers for malignant transformation in complete hydatidiform molesVanichtantikul A., Hodge K.G., Somparn P., Saethang T., Triratanachat S., Pisitkun T., Lertkhachonsuk R.2019Placenta
  77,pp. 58-64
  1
  15Deficiency of STING Promotes Collagen-Specific Antibody Production and B Cell Survival in Collagen-Induced ArthritisTansakul M., Thim-uam A., Saethang T., Makjaroen J., Wongprom B., Pisitkun T., Pisitkun P.2020Frontiers in Immunology
  11
  1
  16Tracking COVID-19 with wastewater to understand asymptomatic transmissionWannigama D.L., Wannigama D.L., Amarasiri M., Hurst C., Hurst C., Phattharapornjaroen P., Phattharapornjaroen P., Abe S., Hongsing P., Hongsing P., Rad S.M.A.H., Rad S.M.A.H., Pearson L., Saethang T., Luk-in S., Kueakulpattana N., Storer R.J., Ounjai P., Jacquet A., Leelahavanichkul A., Chatsuwan T.2021International Journal of Infectious Diseases
  108,pp. 296-299
  1
  17Erratum: STING Mediates Lupus via the Activation of Conventional Dendritic Cell Maturation and Plasmacytoid Dendritic Cell Differentiation (iScience (2020) 23(9), (S2589004220307227), (10.1016/j.isci.2020.101530))Thim-uam A., Prabakaran T., Tansakul M., Makjaroen J., Wongkongkathep P., Chantaravisoot N., Saethang T., Leelahavanichkul A., Benjachat T., Paludan S.R., Pisitkun T., Pisitkun P.2020iScience
  23(11)
  0
  18IMPACT: A novel clustering algorithm based on attractionTran V., Clemente J., Nguyen D., Li J., Dang X., Le T., Nguyen T., Saethang T., Kubo M., Yamada Y., Satou K.2012Journal of Computers
  7(3),pp. 653-665
  0
  19Inference of domain-domain interactions by matrix factorisation and domain-level featuresLe T.K.T., Hirose O., Nguyen L.A.T., Saethang T., Tran V.A., Dang X.T., Ngo D.L., Kubo M., Yamada Y., Satou K.2014International Journal of Functional Informatics and Personalised Medicine
  4(3-4),pp. 259-273
  0
  20AbDesigner3D: A structure-guided tool for peptide-based antibody productionSaethang T., Hodge K., Kimkong I., Payne D., Knepper M., Pisitkun T., Pisitkun T.2018Bioinformatics
  34(12),pp. 2158-2160
  0
  21Gene polymorphisms of interferons and their receptors in chronic hepatitis B virus infection and hepatocellular carcinomaSaethang T., Kimkong I.2018Current Trends in Immunology
  19,pp. 41-49
  0
  22Corrigendum to “Proteomic identification of predictive biomarkers for malignant transformation in complete hydatidiform moles” [Placenta 77 (2019) 58–64](S0143400418310968)(10.1016/j.placenta.2019.02.004)Vanichtantikul A., Hodge K., Somparn P., Saethang T., Triratanachat S., Pisitkun T., Lertkhachonsuk R.2019Placenta
  85,pp. 80
  0
  23A rapid and simple method for routine determination of antibiotic sensitivity to biofilm populations of Pseudomonas aeruginosaWannigama D.L., Wannigama D.L., Hurst C., Hurst C., Hongsing P., Pearson L., Pearson L., Saethang T., Saethang T., Chantaravisoot N., Singkham-In U., Luk-In S., Luk-In S., Storer R.J., Chatsuwan T.2020Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials
  19(1)
  0
  24McBel-Plnc: A deep learning model for multiclass multilabel classification of protein-lncRNA interactionsNavamajiti N., Saethang T., Wichadakul D.2019ACM International Conference Proceeding Series
  ,pp. 21-28
  0