แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของกนกวรรณ

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของกนกวรรณ 2 ปีล่าสุด

Year Academic 3
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ฝึกงานนักศึกษาหลักสูตรเฉพาะทาง,15 ต.ค. 2012 - 2 พ.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกงานนักศึกษาหลักสูตรเฉพาะทาง,29 ส.ค. 2012 - 29 ส.ค. 2012
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพํมนาผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :หลักสูตรฝึกอบรมนิสิตเฉพาะทาง,1 เม.ย. 2014 - 30 พ.ค. 2014

แสดงความคิดเห็น

(0)