แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของลักษณา

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของลักษณา 1 ปีล่าสุด

Year Academic 1
2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01555552 ชื่อวิชา Biodetection Technology,21 ส.ค. 2020 - 21 ส.ค. 2020