สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

accessibilityactive built environmentadaptationAgricultureBangkokBuilt Environmentclimate changeclimate change adaptationCompact developmentcooling degree daycreative industriesCultural LandscapeEnergy Consumptionenergy efficiencyenvironmental managementgreen infrastructureHealth and Well-Beinghealth outcomesheat stressHousehold energy consumptionhousing tenureinequality of accessKarenland rentallandscapeLandscape DesignLIDLife satisfactionlocation preferenceslogistic regressionmonitoring and evaluationperi-urban agriculturephysical activitypublic healthPublic parkQuality of lifeResidential energy useSense of placeSOPARCSpatial planningstrategiessustainabilitySustainable developmentsustainable urban developmenttemperatureUrban ClimateUrban Designurban developmenturban forestUrban formurban healthUrban Heat Islandurban landscapeurban landscape designurban managementurban planningurbanizationVertical green spaceกระด้งกระบวนการพิธีกรรมก่อนระบบกษัตริย์กะเหรี่ยงการตีความการท่องเที่ยวการบิณฑบาตทางน้ำการปลูกต้นไม้การเปลี่ยนแปลงการพัฒนาอย่างยั่งยืนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมกิจกรรมทางกายกิจกรรมทางกายสวนสาธารณะขวัญคลองความผูกพันกับสถานที่ความหมายสำคัญจักรวาลวิทยาชุมชนดาบตำรวจวิชัยต้นไม้แห่งความรู้ต้นไม้แห่งชีวิตตาแหลวไตทางเดินเท้าที่ราบน้ำทะเลท่วมถึงที่ว่างไทดำไท-ลาวนกนางแอ่นกินรังนนทบุรีนิเวศวิทยาภูมิทัศน์บารมีพื้นที่เปิดโล่งภูมิทัศน์วัฒนธรรมภูมิสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แม่เตาไฟสภาพแวดล้อมสวนสาธารณะสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเส้นทางชมทิวทัศน์

Executives


Persons (สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน)


Resource

ไม่มีนักวิจัย
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 1 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 38 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 30 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 20 โครงการ)
 • ทุนนอก 51 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 28 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 27 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 147 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 63 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 84 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 87 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 55 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 31 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 9 รางวัล (เกียรติบัตร 3 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 รางวัล, ประชุมวิชาการ 2 รางวัล)