การสร้างอัตลักษณ์ผักกาดดองด้วยโพรไบโอติกส์ เทคโนโลยีอัดแพร่สุญญากาศ และเทคโนโลยีโอมิกซ์