ประสิทธิภาพสารสกัดสมุนไพรไทยต่อเชื้อแบคทีเรียก่อสิวชนิดปกติและดื้อยา