Person Image

  Education

  • วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • วท.ม.(ชีวสารสนเทศ), University of Leeds, สหราชอาณาจักร, 2550
  • Ph.D.(Bioinformatics & Computational Biology), University of Glasgow, สหราชอาณาจักร, 2555

  Expertise Cloud

  AbaloneachacinAchatina fulicaActinobacillus pleuropneumoniaealgaealgal bloomAlgal bloomsallergenamino acid sequenceArticlebacteriaBacteria-bacteria interactionbacterial capsuleBacterial co-culturebacterial genebacterial genomebacterial polysaccharidebacterial strainbacterial survivalbacterial virulenceball millingBinsbioactive peptidesbioinformaticsbiomimetic peptidebiomimeticsCell deathCLONINGcomparative genomicsConditioned mediaContext basedcontrol regioncontrolled studyCordycepinCordyceps militariscrayfishCytotoxic peptidescytotoxicityDental pulp cellsDistributed computingDIVERSITYenzymatic hydrolysisenzyme synthesisEscherichia coliExtractionFAD-binding regionFirefliesFireflyfishery by-productsfreshwater crustaceanfreshwater prawnFunctional modules related to virulencegalU genegametesgastropodGastropodsGene expressionGene expression profileGene expression profileGenesgenetic associationGenetic diversitygenetic engineeringgenetic variabilitygenomegenome analysisGenome-scale metabolic networkgenomicsgiant African snailgiant African snailsglmM geneglmS geneglmU genegolden apple snailHPLCLeishmania orientalisleishmaniasismucous cellMucous proteinMucusnonhumanPasteurella multocidapeptidomePomacea canaliculataSnail mucusunclassified drugโคและกระบือจีโนมชีวสารสนเทศเชื้อพาสเตอร์เรลลา มัลโตซิดาเปปทีโดมโปรตีนมะเร็งเต้านมเมตาจีโนมิกส์เมือกหอยทากไมโทคอนเดรียลจีโนมวัคซีนหอยเชอรี่หอยทากยักษ์แอฟริกันหิ่งห้อย

  Interest

  ชีวสารสนเทศ และโปรตีโอมิกส์ของแบคทีเรีย (Bioinformatics & Microbial Proteomics), ชีววิทยาของสัตว์จำพวกหอย(Biology of Mollusc)

  Administrative Profile

  • มิ.ย. 2563 - ปัจจุบัน รองคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 9 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 25 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ)
  • ทุนนอก 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 32 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 24 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 8 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Prediction of anticancer peptides against MCF-7 breast cancer cells from the peptidomes of Achatina fulica mucus fractionsE-Kobon T., Thongararm P., Roytrakul S., Meesuk L., Chumnanpuen P.2016Computational and Structural Biotechnology Journal
  14,pp. 49-57
  55
  2New Record of Pteroptyx tener Olivier (Coleoptera: Lampyridae: Luciolinae) in ThailandSriboonlert A., Swatdipong A., Wonnapinij P., E-Kobon T., Thancharoen A.2015Coleopterists Bulletin
  69(2),pp. 332-336
  12
  3Mucus of Achatina fulica stimulates mineralization and inflammatory response in dental pulp cellsKantawong F., Thaweenan P., Mungkala S., Tamang S., Manaphan R., Wanachantararak P., E-Kobon T., Chumnanpuen P.2016Turkish Journal of Biology
  40(2),pp. 353-359
  11
  4Unveiling putative functions of mucus proteins and their tryptic peptides in seven gastropod species using comparative proteomics and machine learning-based bioinformatics predictionsTachapuripunya V., Roytrakul S., Chumnanpuen P., E-kobon T.2021Molecules
  26(11)
  8
  5Amplification and bioinformatics analysis of conserved FAD-binding region of L-amino acid oxidase (LAAO) genes in gastropods compared to other organismsSuwannapan W., Chumnanpuen P., E-kobon T.2018Computational and Structural Biotechnology Journal
  16,pp. 98-107
  5
  6OmpA protein sequence-based typing and virulence-associated gene profiles of Pasteurella multocida isolates associated with bovine haemorrhagic septicaemia and porcine pneumonic pasteurellosis in ThailandE-kobon T., Leeanan R., Pannoi S., Anuntasomboon P., Thongkamkoon P., Thamchaipenet A.2017BMC Veterinary Research
  13(1)
  4
  7Comparison of Hyaluronic Acid Biosynthetic Genes From Different Strains of Pasteurella multocidaPasomboon P., Chumnanpuen P., E-kobon T.2021Bioinformatics and Biology Insights
  15
  4
  8K-Nearest Neighbor and Random Forest-Based Prediction of Putative Tyrosinase Inhibitory Peptides of Abalone Haliotis diversicolorKongsompong S., E-Kobon T., Chumnanpuen P.2021Molecules (Basel, Switzerland)
  26(12)
  4
  9Molecular Characterization and Cross-Allergenicity of Tropomyosin from Freshwater CrustaceansLaurchan P., E-Kobon T., Srisapoome P., Unajak S., Sinthuvanich C.2021Journal of Agricultural and Food Chemistry
  4
  10Antigenic outer membrane proteins prediction of pasteurella multocida serotype b:2Azam F.M., Azam F.M., Zamri-Saad M., Rahim R.A., Chumnanpoen P., E-Kobon T., Othman S.2020Asia-Pacific Journal of Molecular Biology and Biotechnology
  28(4),pp. 102-116
  4
  11Comparative Draft Genomes of Leishmania orientalis Isolate PCM2 (Formerly Named Leishmania siamensis) and Leishmania martiniquensis Isolate PCM3 from the Southern Province of ThailandAnuntasomboon P., Siripattanapipong S., Unajak S., Choowongkomon K., Burchmore R., Leelayoova S., Mungthin M., E-Kobon T.2022Biology
  11(4)
  4
  12Prediction of Antibacterial Peptides against Propionibacterium acnes from the Peptidomes of Achatina fulica Mucus FractionsChalongkulasak S., E-Kobon T., Chumnanpuen P.2022Molecules
  27(7)
  3
  13Properties of Protein Hydrolysates and Bioinformatics Prediction of Peptides Derived from Thermal and Enzymatic Process of Skipjack Tuna (Katsuwonus pelamis) RoePhetchthumrongchai T., Tachapuripunya V., Chintong S., Roytrakul S., E-kobon T., Klaypradit W.2022Fishes
  7(5)
  2
  14Iron-associated protein interaction networks reveal the key functional modules related to survival and virulence of Pasteurella multocidaJatuponwiphat T., Chumnanpuen P., Othman S., E-kobon T., Vongsangnak W.2019Microbial Pathogenesis
  127,pp. 257-266
  2
  15Interaction study of Pasteurella multocida with culturable aerobic bacteria isolated from porcine respiratory tracts using coculture in conditioned mediaHanchanachai N., Chumnanpuen P., E-kobon T.2021BMC Microbiology
  21(1)
  1
  16Molecular characterisation of the GdhA- Derivative of pasteurella multocida B:2Azam F.M., Azam F.M., Zamri-Saad M., Rahim R.A., Chumnanpuen P., E-Kobon T., Othman S.2021Pertanika Journal of Tropical Agricultural Science
  44(1),pp. 171-192
  0
  17Making the Most of Its Short Reads: A Bioinformatics Workflow for Analysing the Short-Read-Only Data of Leishmania orientalis (Formerly Named Leishmania siamensis) Isolate PCM2 in ThailandAnuntasomboon P., Siripattanapipong S., Unajak S., Choowongkomon K., Burchmore R., Leelayoova S., Mungthin M., E-kobon T.2022Biology
  11(9)
  0
  18Design of a Chimeric Multi-Epitope Vaccine (CMEV) against Both Leishmania martiniquensis and Leishmania orientalis Parasites Using Immunoinformatic ApproachesImaizumi K., Phurahong T., Siripattanapipong S., Choowongkomon K., Leelayoova S., Mungthin M., E-kobon T., Unajak S.2022Biology
  11(10)
  0
  19Exome sequencing identifying LRP2 gene (rs2228171) related hyperuricemia in thai patients with non-communicable diseasesMakruasi N., Makruasi N., E-Kobon T., Wannaiampikul S., Tanunyutthawongse C., Sangsawangchot P., Khuancharee K., Chansiri K.2021Journal of the Medical Association of Thailand
  104(9),pp. S51-S64
  0
  20Mucous cell distribution and mucus production during early growth periods of the giant African snail (Achatina fulica)Suwannapan W., Ngankoh S., E-Kobon T., Chumnanpuen P.2019Agriculture and Natural Resources
  53(4),pp. 423-428
  0
  21PI3K/Akt signaling involved with osteoinductive effects of Achatina fulica MucusKantawong F., Jearasakwattana T., Nira A., Chewae J., Sajjamongkol P., Phothong P., E-kobon T., Chumnanpuen P.2020Brazilian Archives of Biology and Technology
  63
  0
  22Effect of conditioned media from Aeromonas caviae on the transcriptomic changes of the porcine isolates of Pasteurella multocidaHanchanachai N., Chumnanpuen P., E-kobon T.2022BMC Microbiology
  22(1)
  0
  23Identification of a conserved maxicircle and unique minicircles as part of the mitochondrial genome of Leishmania martiniquensis strain PCM3 in ThailandAnuntasomboon P., Siripattanapipong S., Unajak S., Choowongkomon K., Burchmore R., Leelayoova S., Mungthin M., E-Kobon T.2022Parasites & vectors
  15(1),pp. 459
  0
  24Computer-Aided Virtual Screening and In Vitro Validation of Biomimetic Tyrosinase Inhibitory Peptides from Abalone PeptidomeKongsompong S., E-kobon T., Taengphan W., Sangkhawasi M., Khongkow M., Chumnanpuen P.2023International Journal of Molecular Sciences
  24(4)
  0
  25Antibacterial Activity and Preliminary Protein Profile of Rock Oyster (Saccostrea cuccullata) HemolymphChothonglang T., Phuynoi S., Tunkijjanukij S., Khantavong A., E-Kobon T., Salaenoi J.2023Journal of Fisheries and Environment
  47(1),pp. 53-62
  0