Person Image

Administration

Education

 • วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
 • วท.ม.(ชีวสารสนเทศ), University of Leeds, สหราชอาณาจักร, 2550
 • Ph.D.(Bioinformatics & Computational Biology), University of Glasgow, สหราชอาณาจักร, 2555

Expertise Cloud

bacteriaBioinformaticscell deathfireflygastropodgiant African snailgolden apple snailgolden apple snailsgrowth inhibitiongrowth predictionHaemorrhagichemoglobin receptor HgbAhemolymphhistochemistryHistopathologyHPLCMucous proteinPasteurella multocidaPattern analysispeptidomepeptidome and proteomePeptidomicsPneumonic pasteurellosisPomacea canaliculataSnail mucusโคและกระบือไคโตซานจีโนมชนิดชีวภัณฑ์ชีววิทยาของสัตว์จำพวกหอย(Biology of Mollusc)ชีวสารสนเทศชีวสารสนเทศ และโปรตีโอมิกส์ของแบคทีเรีย (Bioinformatics & Microbial Proteomics)ชุดทดสอบโรคภูมิแพ้เชื้อ Leishmania siemensisเชื้อแบคทีเรียเชื้อพาสเตอร์เรลลา มัลโตซิดาเชื้อราเซลล์ต้นกำเนิดเซลล์เม็ดเลือดเซลล์ไลน์เซลล์สืบพันธุ์ดีเอ็นเอโบราณต้นแบบต้นแบบระดับห้องปฏิบัติต่อมเมือกถั่งเช่าสีทองทรานสคริปโทมทำนายการเจริญเติบโตน้ำประปาแนวปฏิบัติที่ดีบิลโลโซมแบคทีเรียก่อโรค (pathogenic bacteri)แบคทีเรียก่อโรค ยีนส่งเสริมความรุนแรงของการก่อโรค เชื้อ Pasteurella multocida วัคซีน สุกร โค และกระบือแบคทีเรียก่อโรคในสัตว์แบบจําลองทางความคิดแบบจำลองแบบสะกิดปลานิลเปปทีโดมโปรตีนโปรตีนจากหอยทากโปรตีโอมโปรไบโอติกส์ผงนาโนพาสเจอรเรลลา มัลโตซิดาโพรพิโอนิแบคทีเรียมไพเธียมฟอสซิลไฟโตแบคทีเรียมะเร็งเต้านมเมตาจีโนมิกส์เมือกหอยทากไมโทคอนเดรียลจีโนมยีนและโครโมโซมยีนและโปรตีนสำคัญระดับจีโนมระบบนำส่งระบบเฝ้าระวังระบบภูมิคุ้มกันรูปแบบการกระจายเรณูแร่ดินขาวโรคใบขาวโรคปอดบวมโรคภูมิแพ้โรคภูมิแพ้ทางผิวหนังโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมียลิชมาเนียลิโปโซมเลือดวัคซีนวัคซีนหน่วยย่อยไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยไวรัสโรคพิษสุนัขบ้าไวรัสโรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบใสกุล Bosหอยเชอรี่หอยทากยักษ์แอฟริกันหิ่งห้อย

Interest

ชีวสารสนเทศ และโปรตีโอมิกส์ของแบคทีเรีย (Bioinformatics & Microbial Proteomics), ชีววิทยาของสัตว์จำพวกหอย(Biology of Mollusc)

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
 • ทุนนอก 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 17 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 9 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 8 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)