การเปลี่ยนแปลงพลวัตของโพแทสเซียมที่ได้รับผลจากการไถกลบลึกวัสดุอนินทรีย์ และอินทรีย์ปรับปรุงดิน