ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาในกระบวนการทำแห้งต่อสมบัติทางเคมีกายภาพและสมบัติเชิงหน้าที่ของปลีกล้วยน้ำว้าพันธุ์ปากช่อง 50