การพัฒนาและปรับปรุงผิวสารตัวเติมซาแมเรียมออกไซด์ ที่เติมในวัสดุเชิงประกอบพอลิเอทิลีนมวลโมเลกุลสูงพิเศษ สำหรับการใช้งานกำบังรังสี