การพัฒนาเทคโนโลยีร่วมระหว่าง Isothermal Polymerase Spiral Reaction (iPSR) และ Nucleic Acid Lateral Flow Biosensor (NALFB) สำหรับการวินิจฉัยเชื้อ Salmonella