การพัฒนาชุดเซ็นเซอร์ตรวจวัดปริมาณโซเดียมในอาหาร

Publish Year International Conference 1
2019 exPranlekha Traiwatcharanont, exKornkamon Meesombad, inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, "Electrochemical sensor based on agglomeration of nanomaterials for salinity testing", The Second Materials Research Society of Thailand International Conference (2nd MRS Thailand International Conference), 10 - 12 กรกฎาคม 2019, The Zign Hotel, Pattaya ชลบุรี ประเทศไทย