การหาสภาวะที่เหมาะสมของปัจจัยการผลิตแป้งเค้กข้าวกึ่งสำเร็จรูปสำหรับการทำเค้กด้วยไมโครเวฟโดยใช้ปลายข้าวหักไรซ์เบอรี่และปลายข้าวหอมนิล