การผลิตสารสกัดรำข้าวผงเพื่อใช้เป็นสารต้านออกซิเดชันและยับยั้งแองจิโอเทนซิน-คอนเวอร์ติง เอนไซม์