Person Image

  Education

  • อนุปริญญา, สถานศึกษาเคมีปฏิบัติ (สถาบันสมทบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), ไทย, 2529
  • วท.บ. (ชีวเคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2531
  • วท.ม (ชีวเคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2535
  • ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2558

  Expertise Cloud

  ArthrospiraASEAN Fruitsbamboo shootdefatted rice branEnzymatic hydrolysatesEnzymatic methodoxalic acidProteinQuality Assurance SystemsRice bran proteinกากถั่วเหลืองหมักกาบากาบ้าการขยายพันธุ์การใช้ประโยชน์จากลำไผ่การทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งการทำให้บริสุทธิ์การปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหารการผลิตหน่อไม้สดการเผาการสกัดไก่ไก่ตะนาวศรีขนมไทยกึ่งสำเร็จรูปขมิ้นชัน, เคอร์คูมินอยด์, เตตระไฮโดรเคอรข้าวกล้องข้าวกล้องงอกข้าวกล้องงอก คุณค่าทางอาหาร การยอมรับข้าวแดง, ข้าวกล้อง, โมแนสคัส,ข้าวเหนียวมูนความปลอดภัยอาหารคาร์โบไฮเดรสคุณค่าทางโภชนาการเครื่องมือต้นแบบ ข้าวต้นแบบ pilot plantซุปชนิดผงเซลลูเลสแซคคาไรด์ฐานข้อมูลต้นแบบธุรกิจต้านมะเร็งต้านอนุมูลอิสระถังเช่าถ่านกัมมันต์ถ่านไม้ไผ่เทมเป้นำ้จิ้มไก่ผง ทำแห้งแบบลูกกลิ้งน้ำซุปน้ำตาลต่ำน้ำนมแพะน้ำปลาหวานน้ำผลไม้น้ำพริกบ๊วยพรีไบโอติกพืชให้สีเพคติเนสโพลีแซคคาไซด์โพลีแซคคาไรด์ละลายน้ำได้ฟลาโวนอยด์ภูเก็ตเมล็ดองุ่นเมืองสร้างสรรค์โมนาโคลิน เค, กาบา, ซิตรินินโยเกิร์ตชนิดผงรำข้าวรำข้าว น้ำมันรำข้าว รำข้าวสกัดไขมันรำสกัดน้ำมันที่ผ่านการสกัดโปรตีนโรงเชือดโคโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์เอซีอีฤทธิ์เสริมลูกชุบวัตถุกันเสียสวนป่าไผ่สัดส่วนมูลค่าสารต้านอนุมูลอิสระสารต้านอนุมูลอิสระ สารประกอบฟีนอลิก ผลไม้สารต้านออกซิเดชัน สารฟลาวานอลสารสกัดละลายน้ำสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสารไอโซฟลาโวน (Isoflavones), ถั่วเหลือง สาหร่ายสไปรูลิน่าสำเร็จรูปสีธรรมชาติสุขภาพหน่อไม้ หน่อไม้แห้ง แกงหน่อไม้ใบย่านาหัวเชื้อเห็ดกินได้เห็ดขอน ลูกชิ้นเห็ด แหนมเห็ด เครื่องดื่มเห็ด เห็ดบรรจุกระป๋อง และถุงรีทอร์ทเพาช์เห็ดแครง สแน็คเห็ดระโงกเหลืองเห็ดและราขนาดใหญ่อะราบิโนไซแลนอัตลักษณ์อาหารท้องถิ่นอาหารอาหารท้องถิ่น อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ความแท้ Local Foodอุลตร้าโซนิคโอลิโกแซคคาไรด์

  Interest

  Food Analysis, Protein and polysaccharide purification, Antioxidant properties in foods and agricultural products

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้อง - ชั้น 1 อาคารโรงงานผลิตทดลอง 2
    • ห้อง 527 ชั้น 5 อาคารอมรภูมิรัตน

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 23 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 23 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 5 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 18 เรื่อง)
   • ทรัพย์สินทางปัญญา 5 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 4 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

   Person Relation

   Show All (152)