ลักษณะเฉพาะของสารเพิ่มรสเค็มในพริกหอม

Publish Year International Journal 1
2018 exTram Hong Le Bao, inดร.สิรี ชัยเสรี, รองศาสตราจารย์, inดร.เยาวภา หล่อเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Potential of Szechuan pepper as a saltiness enhancer", International Journal of Food Properties, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มกราคม 2018, หน้า 533-545
Publish Year International Conference 3
2018 inดร.เยาวภา หล่อเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTram Hong Le Bao, inดร.สิรี ชัยเสรี, รองศาสตราจารย์, "Salt Reduction in Fried Potato Sticks with the Addition of Szechuan Pepper (Zanthoxylum simulans)", The 2nd International Flavor and Fragrance Conference, 28 - 31 พฤษภาคม 2018, Wuxi สาธารณรัฐประชาชนจีน
2016 inดร.เยาวภา หล่อเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTram Le Bao Hong, inดร.สิรี ชัยเสรี, รองศาสตราจารย์, "Major organoleptic properties of Szechuan pepper (Zanthosylum simulans)", Joint Symposium on Food Science and Technology between National University of Singapore & Kasetsart University, 23 กุมภาพันธ์ 2016, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2016 exTram Le Bao Hong, inดร.เยาวภา หล่อเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Flavor Profile of Szechuan Pepper (Zanthoxylum simulans)and Its Impact as Flavor Enhancer", The 2016 International Conference on Food Properties (ICFP2016), 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย