การประเมินคุณค่าทางอาหาร และประสิทธิภาพของสารสกัดทำมัง (Litsea petiolata Hook. f.) ในการควบคุมโรคขอบใบแห้ง และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในข้าว