Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2551

  Expertise Cloud

  aflatoxin B1Aflatoxin M1aflatoxinsanthocyaninantifungalAspergillusAuxinbanana peelbiofertilizerbiomassCholesterolColor riceELISAExposure assessmentextractExtractionfreeze dryinggrowthHPLCIAAimmochromatographyImmuno Affinity columnImmunoaffinity clumnImmunoaffinity columnImmunochrochromatographic StripImmunological Analytical Methodindole cectic acidIn-house methodITS (internal transcribed spacer) regionJerusalem artichokeJob’s tearsKaentawanKaranda fruitKasetsart University KU dairy centerlactic acidLotus seedsLovastatinMAbmaizemaltodextrinMaomethod validationMonascus purpureusMonoclonal antibodyMycotoxigenic fungiMycotoxinmycotoxin detectionmycotoxin incidencemycotoxinsochratoxin AOleaginous microorganismsorganic acidOTA reference materialPalm oilPCR – RFLPphytohormonePlant growth promotingQuEChERSrhizosphereshrimp feedTaxoltemperatureTest kitwater activitywood vinegarกล้วยไม้การเจริญและการสร้างสารอะฟลาทอกซินการตรวจสอบสารพิษเชื้อราการประเมินความเสี่ยงการยับยั้งเชื้อราการหมักบนอาหารแข็งข้าวเหนียวความปลอดภัยอาหารคอลัมน์ช่วยขจัดสิ่งรบกวนชานอ้อยเชื้อราเชื้อราสร้างสารพิษซีราลีโนนปุ๋ยชีวภาพผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพพริกราเอนโดไฟต์ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันลดค่าใช้จ่ายการตรวจสอบวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรสภาพบรรยากาศดัดแปรด้วยก๊าซ CO2สารฆ่าแมลงกลุ่มออร์แกนโนคลอรีนสารพิษเชื้อราสารโลวาสตาตินสารสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพองค์ประกอบทางเคมีออกซินออคราทอกซิน เออะฟลาทอกซินอิมมูโนแอฟฟินิตีคอลัมน์อิมมูโนแอฟฟีนิตีคอลัมน์ฮอร์โมนพืช

  Interest

  สารพิษเชื้อรา, การวิเคราะห์สารพิษจากเชื้อรา, กระบวนการหมัก

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 497.92 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 76 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 112.42 ล้านบาท

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 34 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 24 โครงการ)
  • ทุนนอก 8 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 71 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 17 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 54 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 10 เรื่อง (เชิงวิชาการ 8 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 12 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 7 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (142)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Comparative Characterization of l-Lactic Acid-Producing Thermotolerant Rhizopus FungiKitpreechavanich V., Maneeboon T., Kayano Y., Sakai K.2008Journal of Bioscience and Bioengineering
  106(6),pp. 541-546
  28
  2Determination of aflatoxin B1 in feedstuffs without clean-up step by high-performance liquid chromatographyChoochuay S., Phakam J., Jala P., Maneeboon T., Tansakul N.2018International Journal of Analytical Chemistry
  2018
  20
  3Effect of carrier type and concentration on the properties, anthocyanins and antioxidant activity of freeze-dried mao [Antidesma bunius (L.) Spreng] powdersSuravanichnirachorn W., Haruthaithanasan V., Suwonsichon S., Sukatta U., Maneeboon T., Chantrapornchai W.2018Agriculture and Natural Resources
  52(4),pp. 354-360
  18
  4Exposure to aflatoxin B1 in Thailand by consumption of brown and color ricePanrapee I., Phakpoom K., Thanapoom M., Nampeung A., Warapa M.2016Mycotoxin Research
  32(1),pp. 19-25
  18
  5Optimization of lactic acid production by pellet-form rhizopus oryzae in 3-l airlift bioreactor using response surface methodologyManeeboon T., Vanichsriratana W., Pomchaitaward C., Kitpreechavanich V.2010Applied Biochemistry and Biotechnology
  161(1-8),pp. 137-146
  15
  6Occurrence of aflatoxin- and ochratoxin A-producing Aspergillus species in Thai dried chilliChuaysrinule C., Maneeboon T., Roopkham C., Mahakarnchanakul W.2020Journal of Agriculture and Food Research
  2
  13
  7Exposure assessment of aflatoxins in Thai peanut consumptionKooprasertying P., Maneeboon T., Hongprayoon R., Mahakarnchanakul W.2016Cogent Food and Agriculture
  2(1)
  11
  8Fumonisin and T-2 toxin production of Fusarium spp. isolated from complete feed and individual agricultural commodities used in shrimp farmingAnukul N., Maneeboon T., Roopkham C., Chuaysrinule C., Mahakarnchanakul W.2014Mycotoxin Research
  30(1),pp. 9-16
  7
  9Predicting antioxidant activity of wood vinegar using color and spectrophotometric parametersPetchpoung K., Soiklom S., Siri-anusornsak W., Khlangsap N., Tara A., Maneeboon T.2020MethodsX
  7
  4
  10Comparative study on the effect of temperature and water activity on Aspergillus flavus and Aspergillus carbonarius isolates growth and mycotoxin production on a chili powder mediumChuaysrinule C., Mahakarnchanakul W., Maneeboon T.2020Cogent Food and Agriculture
  6(1)
  2
  11Optimization and efficiency improvement of in-house immunoaffinity column KU-Af02 For aflatoxin detectionKooprasertying P., Maneeboon T., Iamtaweejaroen P., Hongprayoon R., Mahakarnchanakul W.2017Biotropia
  24(2),pp. 114-126
  0