การพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพปลอดจุลชีพจากพอลิแล็กติกแอซิดและไคโตซาน

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2013 inดร.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDr. Jackapon Sunthornvarabhas, exLalada Poonsit, exProf. Ito Akira, "Regulating surface wettability of PEO/PLLA composite electrospun nanofibrous membrane for liquid phase filtration", Proc. of SPIE, ปีที่ 9234, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2013, หน้า 923407-1-923407-6
Publish Year International Conference 1
2013 exLalada Poonsit, exDr. Jackapon Sunthornvarabhas, exProf. Ito Akira, inดร.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Regulating surface wettability of PEO/PLLA composite electrospun nanofibrous membrane for liquid phase filtration", International Conference on Experimental Mechanics 2013 and Twelfth Asian Conference on Experimental Mechanics, 25 พฤศจิกายน 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย