การจำแนกแก่นตะวัน (Helianthus tuberosus L.) โดยใช้ลำดับเบสของคลอโรพลาสต์ดีเอ็นเอและนิวเคลียร์ดีเอ็นเอด้วยเทคนิคพีซีอาร์ – อาร์เอฟแอลพี