Person Image

  Education

  • วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2554
  • วท. บ. (ศึกษาศาสตร์-เกษตร), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2538

  Expertise Cloud

  aflatoxinaquatic plantsAspergillusauxinbiofertilizerCitrinincolorcorncoumarinCymMVDDTdegradationdisease freeDNA markerDNAmarkerdouble haploidsDried chilliendophytic fungiendopytic bacteriaFusariumFusarium spp.gene matKgene pbsA-trnHgene rbclGenetic diversitygibberellinglutinous ricegreen flucrescent protein genegreen fluorescent genegreen fluorescent proteinhaloalkaliphilic bacteriaHPLChygieneHygrophila difformisIAAindole cectic acidIndole-3 acetic acidIndole-3-Acetic Acid (IAA)ISSRITSITS (internal transcribed spacer) regionJerusalem artichokeKaentawanLimnophila heterophyllalocal Thai rice varietiesmatK geneMekong Basin of ThailandMethod ValidationMicroscopyMolecularMorphologyMusaMycobiotaMycotoxigenic fungimycotoxinmycotoxinsNuclear DNAOchratoxin AORSVparticle bombardment mediated transformapbsA-trnH genePCR - RFLPPCR – RFLPPenicillium citrinumPhanera sirindhorniaephosphate solubilizationphytohormonePigmented ricePlant growth promotingplant growth promoting bacteriaPlant growth promoting bacteria (PGPB)plant growth promoting fungiproteinprotoplast techniquepyrolysis temperaturerbclrbcL generhizosphereribosomal DNATaxolwood vinegarกล้วยไม้การประเมินความเสี่ยงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อข้าวเหนียวความปลอดภัยอาหารเครื่องหมายดีเอ็นเอเชื้อราซีราลีโนนปุ๋ยชีวภาพพรรณไม้น้ำพริกยีนเรืองแสงราเอนโดไฟต์สารฆ่าแมลงกลุ่มออร์แกนโนคลอรีนสารพิษเชื้อราออกซินออคราทอกซิน เออะฟลาทอกซินฮอร์โมนพืช

  Interest

  งานวิจัยทางชีวภาพ, การโคลนยีนและการหาลำดับนิวคลีโอไทด์, การตรวจลายพิมพ์ดีเอ็นเอ

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 497.92 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 76 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 112.42 ล้านบาท

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 25 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 20 โครงการ)
  • ทุนนอก 6 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 20 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 7 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 13 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (59)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Occurrence of aflatoxin- and ochratoxin A-producing Aspergillus species in Thai dried chilliChuaysrinule C., Maneeboon T., Roopkham C., Mahakarnchanakul W.2020Journal of Agriculture and Food Research
  2
  24
  2Fumonisin and T-2 toxin production of Fusarium spp. isolated from complete feed and individual agricultural commodities used in shrimp farmingAnukul N., Maneeboon T., Roopkham C., Chuaysrinule C., Mahakarnchanakul W.2014Mycotoxin Research
  30(1),pp. 9-16
  9
  3Structural Development of Marine Green Alga (Ulva rigida C. Agardh, 1823) during CultivationPaopun Y., Thanomchat P., Roopkham C., Umroong P., Pan-Utai W., Satmalee P., Kosawatpat P., Thongdang B., Tamtin M.2023Trends in Sciences
  20(8)
  0
  4Genetic Diversity of the Endemic Species Phanera sirindhorniae in the Mekong Basin of Thailand Based on ISSR MarkersSakulsathaporn A., Choradet I., Roopkham C.2023Trends in Sciences
  20(12)
  0
  5Assessment of mycobiota in Thai pigmented rice: Insights into ochratoxin A and citrinin production by Aspergillus and Penicillium speciesChuaysrinule C., Roopkham C., Mahakarnchanakul W., Maneeboon T.2024Journal of Stored Products Research
  107
  0