การสกัดกรดไฮยาลูโรนิคจากลูกนัยน์ตาปลาทูนา

Publish Year National Conference 1
2013 exนิซุฟยาน นิมะมิง, inดร.วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, รองศาสตราจารย์, inดร.กนกรัตน์ ลิมปิโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสกัดกรดไฮยาลูโรนิกจากลูกตาปลานิลและปลาทูน่าท้องแถบ", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่27, 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2013, พิษณุโลก ประเทศไทย