เนื้อสัมผัสและสมบัติทางวิทยากระแสของไส้กรอกที่มีส่วนผสมของเนื้อไก่พ่อพันธุ์แก่ภายใต้สภาวะปรุงสุก

Publish Year International Conference 1
2018 inดร.สุกัญญา วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์, exPennapat Jirachai, exOranuch Nooted, "Stress Relaxation Characteristics of Chicken Sausages Containing Spent Hen Meat under Different Cooking Conditions", The 11th Thai Society of Agricultural Engineering International Conference, 26-27 April 2018, 26 - 27 เมษายน 2018, ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย