ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

13

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

antimicrobialAntimicrobial activitybananabanana flourbasilbeeswaxcauliflowerchlorineComposite filmCompression-molded sheetconsumer testedible coatingedible filmedible filmsElectrospinningglycerolHydroxypropyl methylcelluloselikingLipidMangomechanical propertiesmicroorganismmoisture contentNear infraredNIRNIRSOhmic heatingOZONEPaired preference testsphysical propertiespreferencePurchase intentqualityrheological propertiesrice dryingScaffoldSterilizationtake awayTake away preferenceswhey proteinกระบวนการผลิตกล้วยการทำแห้งแบบพ่นฝอยการสกัดการให้ความร้อนแบบโอห์มมิคข้าวความคงตัวต่อความร้อนความชื้นความหวานเครื่องอบแห้งไคลแมคเทอร์ริคชาน้ำมันทุเรียนนมแพะนมแพะ (goat milk)นาโนเอนแคปซูลน้ำมะพร้าวน้ำมันฟักข้าวน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นน้ำมันหอมระเหยน้ำยางพาราเนียร์อินฟราเรดสเปคโทรสโกปีเนื้อสัมผัสบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวเบต้าแคโรทีนใบไม้ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดปริมาณความชื้นปริมาณน้ำมันปลาทูน่าปาล์มน้ำมันเปลือกกล้วยเปลือกไข่แป้งดิบผลไม้ผักแผ่นยางดิบฝรั่งพลังงานทดแทนพลาสติไซเซอร์พอลิแซกคาไรด์พี้ชพืชเพกตินฟลูอิไดซ์เบดแบบสั่นสะเทือนฟักข้าวฟิล์มบริโภคได้ระบบฐานกฏไลโคปีนสเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรดสเปคโตรมิเตอร์สเปคโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรดสมบัติทางกลสารต้านเชื้อจุลินทรีย์สารต้านอนุมูลอิสระสารสกัดอาหารอินฟราเรดย่านใกล้อินฟาเรดย่านใกล้

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน)

Avata

นาย ยงยุทธ พลับจะโปะ

yongyut.p@nontri.ku.ac.th, โทร. (034)281-098

Avata

นางสาว คนิจฐา บุญเฟื่อง

kanitta.b@nontri.ku.ac.th, โทร. 034-281098

Avata

ดร. กฤษณันท์ มะลิทอง, อาจารย์

kritsanun.m@nontri.ku.ac.th, โทร. 034-281075 ต่อ 7314


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 16 คน (ศาสตราจารย์ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 4 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 คน, อาจารย์ 4 คน, นักวิทยาศาสตร์ 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 4 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 12 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 9.77 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 43 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 24 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 23 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 156 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 128 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 40 โครงการ)
 • ทุนนอก 117 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 79 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 40 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 400 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 211 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 189 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 17 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 13 เรื่อง, สิทธิบัตร 4 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 101 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 84 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 10 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 7 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 65 รางวัล (เกียรติบัตร 23 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 22 รางวัล, ประชุมวิชาการ 20 รางวัล)