กระบวนการคิดและองค์ความรู้ด้านหัตถกรรมและของเล่นพื้นบ้านของครูภูมิปัญญาเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน

Publish Year International Conference 1
2013 inดร.สุรชัย จิวเจริญสกุล, รองศาสตราจารย์, "กระบวนการคิดและองค์ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการของครูภูมิปัญญาเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน", The 4th Education for Rural Transformations (ERT) International Symposium 2013 on “Research-Base Evidence of Good Practice” , 18 - 20 พฤศจิกายน 2013, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย