การตรวจสอบค่าความหวานของผลไม้เมืองร้อนด้วยเครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าย่าน อินฟราเรดแบบพกพา

Publish Year National Journal 1
2012 inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.ณัฐภรณ์ สินันตา, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, "NIRS Applications for Quality Assessment without Product Damage", Asia Food Beverage, ปีที่ 10, ฉบับที่ 58, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2012, หน้า 36-39