การประเมินศักยภาพของชีวมวลเพื่อเป็น Alternative Fuel ในภาคเหนือ