การศึกษาสารยับยั้งการลงเกาะจากพืชทะเล

Publish Year National Conference 2
2010 inนางสาวพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางชัชรี แก้วสุรลิขิต, รองศาสตราจารย์, inนายอรรถวุฒิ กันทะวงศ์, inดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การคัดเลือกสารสกัดจากพืชทะเลที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการลงเกาะ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inนางสาวพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวีระพงศ์ ศรีโฉมงาม, inนางชัชรี แก้วสุรลิขิต, รองศาสตราจารย์, inนายอรรถวุฒิ กันทะวงศ์, inดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การคัดเลือกสารต้านจุลชีพจากสาหร่ายทะเลและหญ้าทะเล", การประชุมวิทยาศาสตร์ทางทะเล 2553 “ความหลากหลายทางชีวภาพทะเลไทย: อุปสรรคและโอกาส” , 28 - 30 มิถุนายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย