ความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรปลาเนื้ออ่อนในพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหารและลุ่มน้ำก่ำ จังหวัดสกลนคร

Publish Year International Conference 1
2012 inนางปิยมาศ ผองแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิทธิชัย ฮะทะโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายประมุข ลือแก้วมา, "Genetic Variation of Whisker Sheatfish (Micronema bleekeri) in the Nong-Han Lake, Sakon Nakhon Province, Thailand", InternationalSymposium on “Genetic Improvement of Livestock and Aquatic Animals in the Tropics: Challenge and Reward” (GILAAT), 24 - 26 กันยายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย